SEZNAM PROJEKTŮ
město: Praha
kód projektu
stav
zkratka studijního oboru / specializace  název projektu kapacita Praha
celková/volná/zájemců
celkem projektů: 119  
11X1FLITS Floppy logika – nový nástroj pro inteligentní systémy
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
11X1GSITS Dopravní digitální dvojče v chytrých městech
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
11X1NLLED Matematické nástroje pro moderní letectví
  4
2
0
graf obsazení :-) 50 %
11X1TSITS Autonomní robotické vozítko
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
12X1BNDOS Bezpečnost dopravy a projekční návrhy úprav ke snížení nehodovosti
  4
1
0
graf obsazení :-) 75 %
12X1DODOS Dopravní obslužnost
  5
0
0
graf obsazení :-) 100 %
12X1DZDOS Doprava a životní prostředí
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
12X1MTDOS Moderní trendy v železniční dopravě
  4
3
0
graf obsazení :-) 25 %
12X1ODDOS Organizace a regulace dopravy ve městech
  4
0
0
graf obsazení :-) 100 %
12X1PFDOS Přijatelné formy dopravy ve městech
  4
0
0
graf obsazení :-) 100 %
12X1PHDOS Preference veřejné hromadné dopravy
  6
2
0
graf obsazení :-) 67 %
12X1PSDOS Projektování silnic a dálnic
  5
0
0
graf obsazení :-) 100 %
12X1RCDOS Rozvoj cyklistické dopravy
  2
0
0
graf obsazení :-) 100 %
12X1RIDOS Regionální integrovaná doprava
  4
4
0
graf obsazení :-) 0 %
12X1UMDOS Udržitelná mobilita v Praze
  3
0
0
graf obsazení :-) 100 %
14X1AMLOG Aplikované informační systémy a technologie v dopravě
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
14X1ASITS Aplikované informační systémy a technologie v dopravě
  3
1
0
graf obsazení :-) 67 %
14X1ESITS Evoluční techniky v dopravě
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
14X1GSITS Člověk a globální komunikace
  4
2
0
graf obsazení :-) 50 %
14X1LLLED Využití IT technologií v letecké dopravě
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
14X1LSITS Využití IT technologií v letecké dopravě
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
15X1IDDOS Interakce doprava - potraviny
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1BDDOS Technologie pro blízký vesmír
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1BSITS Technologie pro blízký vesmír
  1
0
0
graf obsazení :-) 100 %
16X1CDDOS Bezpečný motocykl
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1CMLOG Bezpečný motocykl
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1CSITS Bezpečný motocykl
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1EDDOS Elektromobilita
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1EMLOG Elektromobilita
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1ESITS Elektromobilita
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1FDDOS Simulace a vizualizace v dopravě
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1NDDOS Progresivní metody užívané ve vývoji dopravních prostředků
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1NSITS Progresivní metody užívané ve vývoji dopravních prostředků
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1ODDOS Aktivní, pasivní bezpečnost a konstrukce dopravních prostředků
  3
1
0
graf obsazení :-) 67 %
16X1OSITS Aktivní, pasivní bezpečnost a konstrukce dopravních prostředků
  1
0
0
graf obsazení :-) 100 %
16X1RDDOS HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1RSITS HMI a interaktivní simulace v oblasti dopravních prostředků
  3
2
0
graf obsazení :-) 33 %
16X1UDDOS Automobilový dopravní sál k 616
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1USITS Automobilový dopravní sál k 616
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1ZDDOS Moderní metody ve výuce řidičů za využití interaktivní simulace
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
16X1ZSITS Moderní metody ve výuce řidičů za využití interaktivní simulace
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1ATLOG Alternativní tarifikace městské hromadné dopravy v ČR
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1ESLOG Ekonomika a řízení veřejného sektoru
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1IGLOG Integrální taktový grafikon v ČR
  6
4
0
graf obsazení :-) 33 %
17X1KCLOG Konkurenceschopná veřejná doprava
  2
0
0
graf obsazení :-) 100 %
17X1KDLOG Kvalita v dopravě, přepravě a telekomunikacích
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1LELOG Logistika a management v letecké dopravě
  4
3
0
graf obsazení :-) 25 %
17X1LVLOG Logistika v souvislostech
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1MPLOG Mezinárodní přeprava zboží
  2
1
0
graf obsazení :-) 50 %
17X1MYLOG Modelování dopravní poptávky
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1NGLOG Nové trendy a technologie v logistice
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1OLLOG Optimalizační úlohy na logistickém řetězci
  6
2
0
graf obsazení :-) 67 %
17X1PRLOG Projektové řízení při realizaci dopravní infrastruktury
  4
4
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1RGLOG Podpora mobility v regionech
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1RMLOG Rozvoj moderních služeb jednotlivých druhů dopravy
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1RNDOS Rozvoj železniční nákladní dopravy
  2
1
0
graf obsazení :-) 50 %
17X1ROLOG Rozhodování v logistice
  4
4
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1SILOG Studie integrovaných dopravních systémů hromadné přepravy osob
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1TNLOG Technologie železniční nákladní dopravy
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
17X1VBLOG Využití elektronických dat velkého objemu (Big Data) v dopravě
  1
0
0
graf obsazení :-) 100 %
18X1EDDOS Inovace dopravních cest
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
18X1ESITS Inovace dopravních cest
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
18X1PDDOS Počítačová mechanika v dopravě
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
18X1PSITS Počítačová mechanika v dopravě
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
18X1VDDOS Vývoj a optimalizace 3D tištěného bezpilotního prostředku
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
18X1VSITS Vývoj a optimalizace 3D tištěného bezpilotního prostředku
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
18X1ZDDOS Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  3
1
0
graf obsazení :-) 67 %
18X1ZLLED Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
18X1ZSITS Pokročilé experimentální metody pro inženýrskou praxi
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1AIITS Aplikované městské inženýrství
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1CDDOS Inteligentní pouliční osvětlení
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1CSITS Inteligentní pouliční osvětlení
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1DYITS Dopravní informační systémy a data v dopravě
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1ESITS Pohony elektrických vozidel
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1GDDOS Mapy a geografické informační systémy
  2
1
0
graf obsazení :-) 50 %
20X1GSITS Mapy a geografické informační systémy
  4
4
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1HDDOS Odbavovací a informační systémy ve veřejné hromadné dopravě
  2
1
0
graf obsazení :-) 50 %
20X1HSITS Odbavovací a informační systémy ve veřejné hromadné dopravě
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1CHITS Chytré domy, jejich energetika a řízení
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1IPITS ITS architektura a její použití při návrhu ITS systémů
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1LDDOS Krkonošské metro - univerzitní dráha
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1LSITS Krkonošské metro - univerzitní dráha
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1MSITS Metody zajištění kvality výrobku v předvýrobní etapě
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1OSITS Monitorování poklesu pozornosti u řidičů
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1OZITS Optimalizace přepravy zboží s využitím inteligentních dopravních systémů
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1PDDOS Řízení a modelování silniční dopravy
  2
1
0
graf obsazení :-) 50 %
20X1PSITS Řízení a modelování silniční dopravy
  6
2
0
graf obsazení :-) 67 %
20X1RSITS Aplikace řídicích systémů
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1SDDOS Dopravní sál Fakulty dopravní
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1SMLOG Dopravní sál Fakulty dopravní
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1SSITS Dopravní sál Fakulty dopravní
  4
3
0
graf obsazení :-) 25 %
20X1TYITS Tunelové systémy a jejich bezpečnost
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1WSITS ITS a životní prostředí
  4
4
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1XDDOS Dopravní řešení pro Smart City
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
20X1XSITS Dopravní řešení pro Smart City
  4
2
0
graf obsazení :-) 50 %
21X1BYLED Bezpilotní systémy
  8
8
0
graf obsazení :-) 0 %
21X1BZLED Bezpečnost v letecké dopravě
  7
5
0
graf obsazení :-) 29 %
21X1CALED CNS/ATM technologie a provozní postupy
  8
2
0
graf obsazení :-) 75 %
21X1EPLED Ekonomika letecké dopravy a letecké právo
  8
8
0
graf obsazení :-) 0 %
21X1LFLED Lidský faktor v letectví
  7
7
0
graf obsazení :-) 0 %
21X1MLLED Moderní trendy rozvoje letišť
  8
4
0
graf obsazení :-) 50 %
21X1PVLED Provoz letecké dopravy
  6
5
0
graf obsazení :-) 17 %
22X1ADDOS Analýza dopravních nehod
  3
0
0
graf obsazení :-) 100 %
22X1BIDOS Bezpečná dopravní infrastruktura
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
22X1PLLED Praktické využití bezpilotních systémů a řešení pozemních rizik provozu
  3
0
0
graf obsazení :-) 100 %
23X1BNITS Detekce poškození kolejových tratí pomocí analýzy šíření hluku
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
23X1BYDOS Detekce poškození kolejových tratí pomocí analýzy šíření hluku
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
23X1CGLOG Carsharing pro univerzity - Uniqway
  1
1
0
graf obsazení :-) 0 %
23X1CNITS Carsharing pro univerzity - Uniqway
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
23X1CYDOS Carsharing pro univerzity - Uniqway
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
23X1DZITS Sběr dat pomocí mobilních zařízení
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
23X1HNITS Působení hluku na kvalitu lidského spánku
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
23X1KSITS Komunikace mezi vozidly
  2
1
0
graf obsazení :-) 50 %
23X1LPITS Automatizace včasné detekce lesních požárů
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
23X1RTITS Internet-of-Things, senzorické sítě
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
23X1TDDOS Trestné činy a přestupky v dopravě
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
23X1TSITS Trestné činy a přestupky v dopravě
  3
3
0
graf obsazení :-) 0 %
23X1VDDOS Automatizovaná vozidla, autonomní doprava a bezpečnost
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
23X1VSITS Automatizovaná vozidla, autonomní doprava a bezpečnost
  2
2
0
graf obsazení :-) 0 %
Copyright © 2006-2020/06 Petr Jíra